Орта мерзімді кезеңге арналған кәсіпорынның даму мақсаттары мен міндеттері

Кәсіпорын Қарулы Күштерді, басқа әскерлерді және жауынгерлік құралымдарды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметімен құрылды және қару-жарақ пен әскери техника, сонымен қатар әскери мүлік импорты мен экспорты бағыттарында жұмыс жасайды.

Кәсіпорын қызметінің стратегиялық бағыттары

Тарату құрту, кәдеге жарату, қаруды көму арқылы, әскери техниканы және өзге де пайдаланылмайтын әскери мүлікті өткізу (оның ішінде экспорттау) және қорғаныс объектілерін жалға беруге, қаруды, әскери техниканы, оқ-дәріні, оларға қосалқы және жинақтаушы бұйымдарды сатып алу (оның ішінде импорттау), өнімдерді, жабдықты және қосарлас қолданылатын тиісті технологияларды қолдану.

Кәсіпорын Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне жәрдем етуді жүзеге асырады, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға елдің қорғаныс қабілетін ұстауда.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты, міндеттері және бағыттарына 2017-2021 жолдауларды негізге ала отырып айқындалған Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 2017 жылғы 31 қаңтардағы «үшінші жаңғырту Қазақстан жағдайында: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік «,» 2015 жылғы 30 қарашадағы жаңа жаһандық шындықтың Қазақстан: өсуі, реформаларды даму «2014 жылғы 11 қарашадағы Қазақстан Республикасының 2050 дейін «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол», даму стратегиясы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздігінің стратегиясы.

Кәсіпорын орта мерзімді кезеңге арналған алдына мынадай мақсаттары қояды:

  1. Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды қару-жарақпен және әскери техникамен қамтамасыз етуге жәрдемдесу үшін Қазақстан Республикасының қорғаныстық өнеркәсіп кешенін елдің қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сонымен қатар Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың экспорттық әлеуетін дамыту.
  2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының арсеналдарын, базалары мен әскери бөлімдерін пайдаланылмайтын әскери мүліктен жедел босату.
  3. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын өздеріне тән емес функциялардан босату.